[Video] Chiến dịch phòng ngự Cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng

Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ đặc biệt, kiểu mẫu, vượt lên trên thông lệ quan hệ quốc tế giữa hai Đảng, hai dân tộc, hai quân đội. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến dịch phòng ngự cánh đồng Chum – Xiêng Khoảng diễn ra từ 21/5 đến giữa tháng 11/1972, lần đầu tiên các đơn vị bộ đội ta liên minh chiến đấu với lực lượng vũ trang Pa-thét Lào. Chiến dịch đặc biệt của liên minh chiến đấu đặc biệt đã thể hiện tình đồng chí, đồng bào của hai nước sát cánh bên nhau trong từng chiến hào chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, viết nên những trang lịch sử hào hùng về mối quan hệ của hai dân tộc