[Infographics] Chiến thắng Đường 9 - Nam Lào (23/3/1971 - 23/3/2021): Thành công xuất sắc về chỉ đạo chiến lược của Đảng, bài học vận dụng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc hiện nay

Chiến dịch phản công Đường 9 - Nam Lào bắt đầu từ ngày 30/1 và kết thúc thắng lợi vào ngày 23/3/1971. Lần đầu tiên, ta thực hành thắng lợi một chiến dịch phản công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn đánh tiêu diệt một tập đoàn quân chủ lực tinh nhuệ của địch, góp phần quyết định làm xoay chuyển cục diện chiến tranh theo hướng ngày càng có lợi cho cách mạng ba nước Đông Dương.