CHIẾN THẮNG HÀ NỘI - ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG

Thất bại liên tiếp trên chiến trường miền Nam, đế quốc Mỹ đã dùng không quân và hải quân đánh phá quyết liệt ở cả hai miền Nam - Bắc. Cuộc tập kích chiến lược bằng máy bay B.52 cuối tháng 12/1972 vào Hà Nội, Hải Phòng là những cố gắng cuối cùng của Mỹ hòng giành thắng lợi trên mặt trận ngoại giao. Trong 12 ngày đêm chiến đấu vô cùng dũng cảm và mưu trí, từ 18 đến 29/12/1972, quân và dân miền Bắc trong đó có quân và dân thủ đô Hà Nội đã lập nên một “Điện Biên Phủ trên không”, bắn rơi 81 máy bay, trong đó có 34 máy bay B.52 và 5 máy bay F.111, diệt và bắt sống hàng trăm giặc lái Mỹ, buộc chính phủ Mỹ phải xuống thang chiến tranh.