CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ

17 giờ 30 phút ngày 7/5/1954, Tướng Pháp de Castries và toàn thể Bộ Tham mưu Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị bắt sống. Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân và dân Việt Nam trải qua 56 ngày đêm chiến đấu đã đi đến thắng lợi cuối cùng. Quân đội Việt Nam đã tiêu diệt và bắt 16.200 lính Pháp, phá hủy và thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh của quân đội Pháp ở Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi đã kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và vô cùng anh dũng của quân và dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.