[Infographics] Chiến thắng phát xít: Cột mốc không phai mờ trong lịch sử nhân loại

Hà Nội (TTXVN 8/5/2020) Cách đây 75 năm, ngày 9/5/1945, bằng cuộc chiến đấu dũng cảm vô song và sự hy sinh lớn lao, các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã đập tan chủ nghĩa phát xít Đức, giành lại hòa bình cho nhân dân các nước châu Âu. Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã tạo điều kiện cho một loạt các nước châu Âu và châu Á vùng lên xoá bỏ ách thống trị thực dân-phát xít, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân