[Infographics] Chiến thắng phát xít - Thiên anh hùng ca chói lọi

Hà Nội (TTXVN 9/5/2019) Ngày 9/5/1945, các lực lượng dân chủ và hoà bình - đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô - đã đập tan chủ nghĩa phát xít Đức, giành lại hòa bình cho nhân dân các nước châu Âu. Chiến thắng chủ nghĩa phát xít đã tạo điều kiện cho một loạt các nước châu Âu và châu Á vùng lên xoá bỏ ách thống trị thực dân - phát xít, thiết lập chính quyền dân chủ nhân dân.