[Video] Chiến thắng trận đầu của Hải quân Nhân dân Việt Nam

Ngày 2 và 5-8-1964, Hải quân nhân dân Việt Nam sau 9 năm xây dựng và trưởng thành, lần đầu tiên ra quân, đã kiên cường đánh đuổi tàu chiến lớn và nhiều máy bay hiện đại của đế quốc Mỹ, làm nên truyền thống “đánh thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân Việt Nam. Chiến thắng này đã trở thành mốc son có ý nghĩa quan trọng, tự hào trong lịch sử lực lượng Hải quân cũng như lịch sử kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.