[Infographics] Chủ động phòng, chống cháy, nổ

Hà Nội (TTXVN 3/10/2017) Cháy, nổ thường đến bất ngờ và để lại hậu quả nặng nề, khó khắc phục. Để giảm nguy cơ phát sinh cháy, công tác phòng ngừa được coi là yếu tố then chốt.