Chủ tịch Fidel Castro kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (12/12/1995)

    Nhân vật liên quan

    • Tổng Bí thư của Đảng từ 12/1986 đến 6/1991 Nguyễn Văn Linh

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 347, ngày 13/12/1995