Chủ tịch Fidel Castro kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam (12/12/1995)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 347, ngày 13/12/1995