Chủ tịch Fidel Castro thăm Khu di tích Lịch sử Địa đạo Củ Chi và tỉnh Tây Ninh (11/12/1995)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam số 346, ngày 12/12/1995