Chủ tịch Fidel Castro vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và thăm Công ty may Đức Giang, Hợp tác xã Đa Tốn (9/12/1995)

Tin Trong nước của Thông tấn xã Việt Nam ngày 10/12/1995