[Photo] Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng đ/c Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (07/1960)

  • Chủ tịch Hồ Chí Minh chúc mừng đ/c Tôn Đức Thắng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II (07/1960). Ảnh: Tư liệu TTXVN