Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/10/1945

Ngày 1/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự tại Lễ bế giảng khóa 4, Trường Quân chính Việt Nam.
Phát biểu với các học viên, Người căn dặn sau đây ra nhận việc, các anh em sẽ phải “vừa làm vừa học, nghiên cứu không những trong sách vở mà ngay trong công tác của mình” Vậy cần phải nhớ đến những đức tính mà đã là cán bộ thì cần phải có
1) Không tự kiêu, không có cái bệnh làm “quan cách mạng”.
2) Phải siêng năng, siêng nghe, siêng thấy, siêng đi, siêng nghĩ, siêng nói, siêng làm.
3) Cầu tiến bộ luôn luôn, không lúc nào ngừng nghiên cứu, tự luyện, sửa chữa những khuyết điểm.
4) Trung thành với mục đích cách mạng giữ cho nước nhà được độc lập nòi giống được tự do”.