Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/10/1952

Ngày 1/10/1952 Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố “Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Việt Nam” như sau
1. Bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. 
2. Bảo vệ nghề nghiệp và làm ăn của nhân dân. 
3. Tịch thu tài sản của giặc Pháp và bọn phản quốc. 
4. Bảo vệ đền chùa, nhà thờ, trường học, nhà thương và các cơ quan văn hóa, xã hội khác. 
5. Thưởng người có công, phạt người có tội. 
6. Giữ gìn trật tự trị an. 
7. Nhân dân, đặc biệt là nông dân nên tổ chức lại. 
8. Bảo vệ tính mạng, tài sản của kiều dân nước ngoài”. 
Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên cán bộ và chiến sĩ đang tham gia Chiến dịch Tây Bắc. Bức thư nêu rõ “Chiến dịch này là một chiến dịch rất quan trọng. Các chú phải đánh cho thắng” và căn dặn mỗi người phải “…Thương dân, trọng dân và tốt với dân”. 
Còn với lực lượng dân công ở mặt trận Tây Bắc, Người cũng gửi thư khích lệ “dân công cũng là chiến sĩ, cũng có công như các chiến sĩ, phải cùng anh em bộ đội giành cho được thắng lớn”.