Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 1/9/1941

Ngày 1/9/1941 Nguyễn Ái Quốc viết bài“Bài ca phụ nữ” gồm 20 câu, đăng báo Việt Nam Độc Lập, số 104. Người nhắc lại những tấm gương trong lịch sử của phụ nữ Việt Nam kể từ Hai Bà Trưng cho tới Nguyễn Thị Minh Khai để kêu gọi:
“...Chị em cả trẻ đến già 
Cùng nhau đoàn kết đặng mà đấu tranh.
Đua nhau vào Hội Việt Minh
Trước giúp nước, sau giúp mình mới nên.
Làm cho thiên hạ biết tên
Làm cho rõ mặt cháu Tiên, con Rồng”.