Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 10/6/1961

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ Chính trị thảo luận một số vấn đề tồn tại sau đợt chỉnh huấn.
Người đề nghị: “Trung ương phải sửa cái bệnh lề mề. Khai hội rồi, hai, ba tuần sau chưa có nghị quyết. Lần này, sau khi đại bộ phận chỉnh huấn xong, các đồng chí Trung ương phải đi một lượt để kiểm tra, động viên”.

Cùng ngày, Người gặp gỡ và chụp ảnh chung với Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Phạm Văn Đồng dẫn đầu, trước khi Đoàn lên đường đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa.