Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 12/9/1959

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 12/9/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị bàn về quy hoạch thủ đô Hà Nội.

Phát biểu trong cuộc họp, Người nhấn mạnh vấn đề tổ chức thực hiện trong xây dựng phải có quy hoạch, đồng bộ, làm từng bước và chú ý cả nội và ngoại thành Hà Nội. Người chỉ rõ yêu cầu quy hoạch là thành phố phải có nhiều cây xanh, đường phải thẳng, có đường trung tâm buôn bán, hệ thống cống ngầm phải bảo đảm vệ sinh, hệ thống đường xe điện, xe lửa phải bố trí cho phù hợp…

Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hội nghị tổng kết phong trào hợp tác hóa nông nghiệp. Phát biểu với Hội nghị, Người nhấn mạnh “Chúng ta tổ chức hợp tác xã trước hết là nhằm mục đích nâng cao đời sống của nông dân. Muốn nâng cao đời sống thì phải tổ chức cho tốt, phải tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm… Phải phát triển hợp tác xã một cách thật chắc chắn, không nên chạy theo số lượng. Muốn củng cố và phát triển hợp tác xã tốt, phải chú ý đến việc sản xuất, làm sao cho hợp tác xã nói chung và xã viên nói riêng, không những tăng thu nhập về thóc lúa mà còn tăng về nhiều mặt sản xuất khác. Phải cần kiệm xây dựng hợp tác xã, tránh ăn tiêu lãng phí”./.