Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/11/1942

Ngày 13/11/1942 Chủ tịch Hồ chí Minh làm bài thơ “Tảo tình” (Nắng sớm) tại nhà ngục Nam Ninh (Trung Quốc). 
Bài thơ theo bản dịch của Huệ Chi, trong đó có đoạn

“Nắng sớm xuyên qua nơi ngục thất, 

 Đốt tan khói đặc với sương dày;

Đất trời phút chốc tràn sinh khí,

Tù phạm cười tươi nở mặt mày”.