Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 13/7/1946

Ngày 13/7/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhiều kiều bào và một số chính khách Pháp như Đô đốc Barjot, Bộ trưởng Quốc phòng Michelet và tiếp phóng viên Báo Phụ nữ của Pháp Rôxenphen.
Trả lời phỏng vấn của bà Rôxenphen, Người nêu lên truyền thống anh hùng, đảm đang của phụ nữ Việt Nam và quyền lợi của họ bình đẳng như nam giới, có quyền ứng cử và bầu cử vào cơ quan chính quyền.