Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 14/5/1961

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng từ 2/1951 đến 9/1969; Tổng Bí thư từ 10/1956 đến 9/1960Hồ Chí Minh

Ngày 14/5/1961 Báo Nhân dân số 2610, đăng Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thiếu niên, nhi đồng cả nước, nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Bức thư có đoạn “Mai sau các cháu sẽ là người chủ của nước nhà. Cho nên ngay từ rày, các cháu cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng để chuẩn bị trở nên người công dân tốt, người cán bộ tốt của nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh”.

Lá thư cũng nêu những nội dung mà sau đó trở thành cuộc vận động “5 điều Bác Hồ dạy”, đó là:

“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Học tập tốt, lao động tốt.  

Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.  

Giữ gìn vệ sinh.  

Thật thà, dũng cảm”.