Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 15/5/1946

Ngày 15/5/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm đoàn cán bộ miền Nam ra Bắc.
Hồi ức của bà Nguyễn Thị Định - một thành viên của đoàn - kể lại rằng, khi được biết Nam bộ đang rất cần súng đạn, Bác nói “Thế nào Trung ương và Chính phủ cũng có súng gửi về Nam. Nhưng nước ta còn nghèo, các cô, các chú về, phải đánh Pháp cho giỏi, cướp lấy súng của nó dùng thì cái vốn đó mới nhiều”. Với bà Nguyễn Thị Định, Bác khuyên “Cô ở ngoài này học tập một thời gian rồi lại về tiếp tục kháng chiến với bà con. Người cách mạng phải học suốt đời, học lý luận, học quần chúng, học thực tế. Người không học thì như đi ban đêm, không có đèn, không có gậy, dễ vấp té, có phải thế không?”.