Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 17/5/1959

Ngày 17/5/1959 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo (Hà Nội).
Sau khi thăm các cơ sở sản xuất, tại phân xưởng lắp ráp thành phẩm, Người nói chuyện với công nhân, cán bộ nhà máy về nhiệm vụ xây dựng Tổ quốc, cải tạo xã hội chủ nghĩa và đấu tranh thống nhất nước nhà. Người gợi ý Nhà máy Trần Hưng đạo nên kết nghĩa, hợp tác với một nhà máy của Hungari.