Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/10/1958

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 18/10/1958 Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Hội nghị phụ nữ lao động tích cực của Thủ đô.
Nói chuyện với các đại biểu, Người căn dặn “Chị em phụ nữ cố gắng thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giành thống nhất Tổ quốc. Phụ nữ công nhân cần tích cực tham gia quản lý thật tốt nhà máy, công trường. Phụ nữ nông dân cần hăng hái tham gia phong trào tổ đổi công, hợp tác…Các tầng lớp phụ nữ ở thành phố cần chấp hành tốt các chính sách của Đảng và Chính phủ… Chị em phụ nữ phải hết sức chăm lo bảo vệ sức khỏe của con cái, vì thiếu nhi là tương lai của dân tộc”.

Cùng ngày, Người gửi tặng huy hiệu của Người cho các chị Lê Thị Khoa (xã Sông Lô, huyện Hạc Trì, Phú Thọ), Nguyễn Thị Hiếu (xã Nghi Thanh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An), Trần Thị Ngọc (công nhân cảng Hải Phòng) và em Hoàng Văn Lùm (8 tuổi, xã Đông Phương, huyện Đông Quan, Thái Bình) về thành tích diệt giặc dốt và tinh thần tích cực bảo vệ của công.