Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 18/10/1964

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 18/10/1964 15 giờ 15, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và đọc diễn văn chào mừng tại Lễ đón Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Mali do Tổng thống Môđibô Câyta dẫn đầu sang thăm hữu nghị Việt Nam. 
Người nhiệt liệt hoan nghênh các vị khách quý đã mang đến cho nhân dân Việt Nam tình hữu nghị của nhân dân Mali, của nhân dân các nước châu Phi và tin tưởng cuộc đi thăm của Tổng thống Môđibô Câyta sẽ làm cho tình đoàn kết chiến đấu giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Mali càng thêm gắn bó.
Buổi chiều, Người tiếp Tổng thống Môđibô Câyta cùng phu nhân và các vị trong Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Mali.
Tối, Người dự tiệc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chiêu đãi Đoàn đại biểu Chính phủ nước Cộng hòa Mali. Đọc diễn văn tại buổi chiêu đãi, Người đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Mali đã giành được trong công cuộc xây dựng đất nước, trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân, vì hoà bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Người cảm ơn Chính phủ và nhân dân Mali đã biểu thị sự đồng tình và ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. 
Người khẳng định ý chí của Chính phủ và nhân dân ta là quyết giành thắng lợi trong sự nghiệp bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và nêu rõ lập trường của Chính phủ và nhân dân Việt Nam là các nước tham gia Hội nghị Giơnevơ, trong đó có Mỹ phải tôn trọng Hiệp định; phải chấm dứt chiến tranh, rút hết quân đội và vũ khí khỏi miền Nam Việt Nam; chấm dứt những hành  động khiêu khích chiến tranh đối với miền Bắc Việt Nam; để nhân dân Việt Nam tự giải quyết lấy công việc nội bộ của mình.