Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1953

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 19/5/1953 Tại Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm các cháu nhi đồng con em của cán bộ các cơ quan trung ương (lớp mẫu giáo nhỏ tuổi).

Người thăm nơi ăn, ở, học của các cháu và nhắc nhở các cô giáo phải cố gắng nuôi và dạy các cháu chu đáo. Người chụp ảnh chung với các cô giáo và các cháu.