Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 19/5/1955

Ngày 19/5/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công trường xây dựng lại một số nhà nghỉ ở Tam Đảo và Nhà máy xe lửa Gia Lâm.
Đến thăm Nhà máy xe lửa Gia Lâm, Người ân cần hỏi thăm tình hình đời sống và công việc của anh chị em công nhân nhà máy. Căn dặn cán bộ, công nhân nhà máy phải đoàn kết chặt chẽ và thi đua lao động sản xuất. Người nói “Muốn thi đua cho có kết quả tốt thì phải đoàn kết, phổ biến kinh nghiệm cho nhau, bền gan và cố gắng học tập”.