Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 2/12/1965

Ngày 2/12/1965 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Đại hội phụ nữ xuất sắc trong phong trào “Ba đảm đang” của Thủ đô.
Nói chuyện với Đại hội, Người khen phụ nữ Thủ đô đã đạt được những kết quả tốt trên các mặt sản xuất, công tác, phục vụ chiến đấu, trong phong trào thi đua “Ba đảm đang”. Người tự tay trao huy hiệu của Người tặng bảy phụ nữ có nhiều thành tích xuất sắc.