Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 20/5/1968

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh
    • Ủy viên Bộ Chính trị khóa II, III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa II; Thủ tướng Chính phủ (9/1955 - 7/1981); Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; (7/1981 - 6/1987)Phạm Văn Đồng

Ngày 20/5/1968 6 giờ 15, Người dự lễ khai mạc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa III.

Sau khi đọc bản báo cáo “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”, Thủ tướng Phạm Văn Đồng chúc thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người nói… “Lần trước tôi có nói là những thắng lợi của chiến sĩ và đồng bào hai miền làm cho tôi thấy như mình trẻ lại 20 tuổi. Nhưng nay nghe nói 78 tuổi, thì tôi thấy già đi. Vì vậy tôi có bài thơ thế này  Bảy mươi tám tuổi chưa già lắm,  Vẫn vững hai vai việc nước nhà,  Kháng chiến dân ta đang thắng lớn,Tiến bước! Ta cùng con em ta.”