Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/11/1945

Ngày 21/11/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Hội đồng Chính phủ bàn về vấn đề tổ chức Ban Thanh tra và nghe các Bộ báo cáo.
Đề cập tới vấn đề giáo dục, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Ta đã làm được nhiều việc về giáo dục, làm hơn hẳn người Pháp” và đề nghị ông Hòe viết một bài nói về công việc đã làm đưa cho Bộ Tuyên truyền để tuyên truyền về thành tựu này.  Cùng ngày, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện cho Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, nhân khai mạc Hội nghị Viễn Đông tại Oasinhtơn. Một lần nữa Người tuyên bố “bác bỏ mọi quyền của người Pháp phát biểu nhân danh nhân dân Việt Nam” và lên án cuộc xâm lược của Pháp đối với Việt Nam đã vi phạm các nguyên tắc của Hiến chương Đại Tây Dương và Hiến chương Xan Phranxixcô. Người kêu gọi các dân tộc tự do trên thế giới “công nhận nền độc lập của nước Cộng hòa Việt Nam và đặt dấu chấm hết cho cuộc xung đột giết chóc ở Việt Nam”.