Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/5/1953

Ngày 21/5/1953 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Hội nghị cán bộ Tổng cục Cung cấp lần thứ nhất. 
Trong thư, Người bày tỏ niềm vui trước những kết quả đạt được của Tổng cục và căn dặn anh chị em Phải luôn luôn nâng cao tinh thần trách nhiệm; phải thật lòng thương yêu binh sĩ, phải chỉnh đốn tổ chức và công tác; mở rộng dân chủ, thật thà phê và tự phê bình, gây phong trào thiết thực chống quan liêu, tham ô, lãng phí… nhằm phát triển và củng cố những kết quả đã đạt được.
Cùng ngày, Người viết bài “Phát động quần chúng” và “Huân chương bằng vàng”, bút danh C.B., đăng báo Nhân Dân, số 113.