Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 21/5/1963

Ngày 21/5/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định.
Phát biểu ý kiến trước Đại hội, Người chỉ thị “Các cấp, từ chi bộ đến tỉnh uỷ, phải vì lợi ích chung của Đảng và của nhân dân mà tự phê bình một cách thành khẩn và thẳng thắn. Mỗi đảng viên, mỗi chi bộ phải luôn luôn tự hỏi mình đã xứng đáng với vai trò lãnh đạo của Đảng hay chưa?”. 
Cùng ngày, Bác gặp gỡ và nói chuyện với trên năm vạn đồng bào và cán bộ trong tỉnh. Bác nhắc nhở toàn thể đảng viên, nhân dân trong tỉnh phải đoàn kết chặt chẽ, ra sức thi đua thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đảng bộ tỉnh, làm cho Nam Định trở thành một tỉnh tiên tiến.