Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/5/1955

Ngày 22/5/1955 17 giờ, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu học sinh Hà Nội đến chúc mừng nhân ngày sinh của Người. Người ân cần hỏi thăm tình hình học tập của các em và cho các em xem những sản phẩm bà con nông dân gửi biếu, trong đó có quả bí ngô nặng 15 kg mà Người gọi đó là Những bông hoa đẹp nhất.