Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 22/5/1969

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 22/5/1969 Sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp và làm việc với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An.

Người hỏi thăm tình hình quê nhà và căn dặn một số điểm phải chú ý để xây dựng quê hương Nghệ An trở thành địa phương gương mẫu trong toàn quốc./.