Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 23/5/1962

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 23/5/1962 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cảm ơn đồng bào trong nước, kiều bào và bạn bè quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng lần thứ 72 ngày sinh của Người, đăng báo Nhân dân, số 2981.
Bức thư có đoạn “Những món quà rất quý báu làm tôi rất vui lòng là trong thư và điện chúc thọ, nhiều đơn vị và cá nhân đã báo cáo những thành tích tốt đẹp trong đợt thi đua vừa qua, và đã hứa hẹn đẩy mạnh thi đua hơn nữa để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm nay và chuẩn bị tốt cho kế hoạch năm sau”.