Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 24/5/1957

Ngày 24/5/1957 6 giờ 20, Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta ra sân bay Gia Lâm tiễn Chủ tịch K.E.Vôrôsilốp và Đoàn đại biểu Chính phủ Liên Xô lên đường về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong diễn văn tiễn đưa, Người có thơ rằng  “Quan sơn muôn dặm một nhà, Vì trong bốn biển đều là anh em”. Ngày 24/5/1969 Buổi sáng, Chủ tịch Hồ Chí Minh để các bác sĩ kiểm tra và khám bệnh. 15 giờ, Người họp Bộ Chính trị, nghe đồng chí Võ Nguyên Giáp báo cáo về tình hình chiến sự và đồng chí Nguyễn Duy Trinh báo cáo về ngoại giao. Phát biểu tại cuộc họp về tám điểm của Nixon, Người cho rằng Nixon đã bị động và đó là hành động mị dân của Nixon./.