Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/10/1948

Tháng 10/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “thơ riêng” gửi cho Bộ trưởng Tư pháp Vũ Đình Hòe.
Người nhắc đến một vụ việc, qua đó thấy cách ứng xử của người đứng đầu Chính phủ đối với người cán bộ mắc sai lầm. Thư viết “Chú Hòe thân mến. Việc ân xá, ân giảm ở Thái Bình như thế là xong. Ông Giám đốc Vũ Văn Huyên đã tỏ ra rất tận tâm với chức vụ thì Chính phủ nên khen... Nhưng vừa rồi ông ấy làm quá đáng thì chúng ta phải phê bình để giúp ông ấy sửa chữa và tiến bộ. Ngoài sự phê bình bằng công văn, có lẽ chú nên lấy tình nghĩa bầu bạn mà nói riêng cho ông ấy biết rõ thái độ của Chính phủ...”