Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/10/1951

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 25/10/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm và nói chuyện với Trường Chính trị Trung cấp Quân đội (Hiện nay là Học viện Chính trị Quân sự).
Sau khi thăm hỏi sức khỏe, tình hình học tập và công tác của cán bộ, chiến sĩ, Người căn dặn “… Phải học tập chính trị, quân sự, phê bình và tự phê bình để sửa chữa khuyết điểm, trau dồi đạo đức cho chóng tiến bộ thì sẽ thu được nhiều thắng lợi hơn và sẽ làm cho cuộc kháng chiến của ta nhất định thắng lợi”.