Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/5/1951

Ngày 25/5/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh lên đường đến địa điểm họp Bộ Chính trị (mở rộng) dự kiến khai mạc vào ngày 25/5.
Trời mưa to, nước suối dâng cao, Người đã bơi qua suối trong khi phần lớn số cán bộ không đến dự họp được.