Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/7/1956

Ngày 25/7/1956 Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm Đại hội Liên hoan Thanh niên tích cực ngành Đường sắt Việt Nam. Nói chuyện tại Đại hội, Người căn dặn ba điều: 
1. Thanh niên ngành đường sắt phải đoàn kết;
2. Phải gương mẫu, xung phong làm đầu tàu trong mọi công việc;
3. Phải cố gắng học tập văn hoá, chính trị, kỹ thuật.
Người nhấn mạnh “Nếu không học văn hóa, không có trình độ văn hóa thì không học tập được kỹ thuật. Không học tập được kỹ thuật thì không theo kịp được nhu cầu kinh tế nước nhà. Nhưng phải chú ý học tập chính trị vì nếu chỉ học văn hóa, kỹ thuật mà không có chính trị thì như người nhắm mắt mà đi”.