Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 25/7/1963

    Nhân vật liên quan

    • Chủ tịch Đảng (2/1951 - 9/1969); Tổng Bí thư (10/1956 - 9/1960)Hồ Chí Minh

Ngày 25/7/1963 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện mừng tới Tổng thống Ốtvanđô Đoócticốt Tôrađô và Thủ tướng Phiđen Caxtơrô Rudơ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 10 Ngày khởi nghĩa 26/7 của nhân dân Cuba. Bức điện có đoạn “Lịch sử 10 năm qua của cách mạng Cuba anh dũng là những thành tích vĩ đại cổ vũ mạnh mẽ nhân dân châu Mỹ latinh và các dân tộc bị áp bức đang đấu tranh để giành độc lập, tự do. Nhân dân Việt Nam rất tự hào có người bạn chiến đấu là nhân dân Cuba anh hùng và coi những thắng lợi của nhân dân Cuba cũng như những thắng lợi của bản thân mình”./.