Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/5/1964

Ngày 26/5/1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh thưởng huy hiệu cho mười thanh niên Thủ đô Hà Nội có nhiều thành tích trong phong trào tình nguyện đi xây dựng kinh tế miền núi./.