Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 26/8/1969

Ngày 26/8/1969 Sức khỏe của Bác diễn biến phức tạp.
Hội đồng giáo sư, bác sĩ và các hộ lý của Viện Quân y l08 thường xuyên túc trực bên Người để chăm sóc, theo dõi diễn biến sức khỏe. Khi tỉnh dậy, Người nói muốn được nghe một khúc dân ca. Cô y tá chăm sóc sức khỏe cho Người cố gắng hát một bài dân ca quan họ./.