Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/7/1947

Ngày 27/7/1947 Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Ban thường trực của Ban tổ chức “Ngày thương binh toàn quốc” nhân “Ngày thương binh liệt sĩ” đầu tiên trong cả nước (27/7/1947). Người nêu rõ ý nghĩa của ngày kỷ niệm và kêu gọi mọi người có hành động thiết thực giúp đỡ thương binh.