Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/7/1955

Tháng 7/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ học viên Phân hiệu 2 Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc. Người xác định “Đảng không phải là nơi để thăng quan tiến chức, để phát tài. Vào Đảng là để phục vụ nhân dân, phục vụ giai cấp, đảng viên phải trở thành người con hiếu thảo của Tổ quốc, của giai cấp. Đảng phải rất mạnh, rất trong sạch. Lấy đồng hồ làm thí dụ bộ máy đồng hồ phải chạy đều, muốn chạy đều phải sạch sẽ. Đảng muốn trong sạch, mạnh mẽ thì mỗi bộ phận, mỗi đảng viên phải trong sạch, mạnh mẽ...”.