Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 27/8/1951

Ngày 27/8/1951 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 50/SL, truy tặng Huân chương Hồ Chí Minh hạng Ba cho cụ Hồ Tùng Mậu, Tổng thanh tra Chính phủ, một nhà cách mạng lão thành trọn đời tranh đấu cho Tổ quốc, cho nhân dân./.