Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 28/7/1946

Ngày 28/7/1946 Nhận lời mời của ông bà Raymond Aubrac, nghị sĩ Quốc hội Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chuyển về ở tại gia đình ông bà ở 190 đường Paris, Soisy sous Montmorency, quận Seine et Oire cách Paris 10 km.