Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 29/10/1968

Ngày 29/10/1968 Chủ tịch Hồ Chí Minh nghe Bộ Chính trị báo cáo về việc chuẩn bị cho Hội nghị Paris và vấn đề nhân sự cho Đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tham gia sự kiện này.
Bác nhắc nhở cần đề phòng việc Mỹ đòi ngừng đánh ở miền Nam để tuyên truyền đả kích ta hoặc sẽ ném bom miền Bắc trở lại, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho Đoàn của Mặt trận.