Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 29/7/1964

Ngày 29/7/1964 Chủ tịch Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra của Đảng, tổ chức tại Hà Nội. Bác đã phát biểu ý kiến phân tích công tác kiểm tra “góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức” và nhấn mạnh, muốn thực hiện được điều đó, “đặc biệt là phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, phải thật thà phê bình và tự phê bình để làm gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật của Đảng. Phải chí công vô tư, không thiên vị, không thành kiến. Như thế thì mới làm tốt được công tác kiểm tra”.