Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 31/10/1966

Ngày 31/10/1966 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc diễn văn chào mừng Đoàn đại biểu Đảng và Chính phủ Cuba sang thăm Việt Nam.
Người nói “Nhân dân Việt Nam vô cùng phấn khởi có người bạn chiến đấu kiên cường, dũng cảm là nhân dân Cuba anh em, cùng kề vai sát cánh với mình trên tuyến đầu chống đế quốc Mỹ...”.