Chủ tịch Hồ Chí Minh - dấu ấn sự kiện ngày 4/6

       Ngày 4 đến 6/1951: Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ nghe báo cáo về tình hình thế giới tháng 4 và tháng 5; tình hình quân sự tháng 5-1951; các vấn đề nội chính, kinh tế, tài chính, ngân hàng, canh nông, công thương, giao thông công chính, văn hóa xã hội, lương bổng và một số vấn đề khác.
Phát biểu tổng kết phiên họp, Người nêu hai vấn đề:
      1. Thành công của phiên họp là đã giải quyết được nhiều vấn đề quan trọng, nhất là vấn đề kinh tế - tài chính. Đó là một sự chuyển hướng lớn.
       2. Muốn thực hiện được các công tác quan trọng trên thì trong nội bộ tư tưởng phải thông suốt, phải dựa vào dân và thực hành dân chủ.


      Ngày 4/6/1952: bài "Đạo đức lao động" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh Đ.X, đăng báo Cứu quốc, số 2092, trích dẫn một số ý kiến của Lênin và Stalin về đạo đức lao động và khuyên cán bộ, nhân dân ta phải biết tổ chức lao động kết hợp với phong trào thi đua để đạt hiệu suất cao nhất.

      Ngày 4/6/1956: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Học sinh ở các nước", bút danh C.B., đăng báo Nhân dân, số 822.
       Trong bài, Người ca ngợi tinh thần đấu tranh vì quyền dân tộc, dân chủ của sinh viên, học sinh một số nước như Síp, Algeria, Pháp…
Tối, Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm lớp bình dân học vụ xóm Chùa Vua, khu phố Hai Bà Trưng, Hà Nội; thăm lớp bình dân học vụ ở Trường Nguyễn Du (nay ở phố Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Nói chuyện tại các lớp học, Người căn dặn mọi người phải cố gắng học tập để nhanh chóng thanh toán nạn mù chữ ở Thủ đô.

       Ngày 4/6/1959: Bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Vài ý kiến về cuộc vận động cải tiến quản lý xí nghiệp", ký bút danh Trần Lực, đăng báo Nhân dân, số 1906, bàn về những nguyên nhân khiến nhiều xí nghiệp làm kém kết quả cuộc vận động cải tiến quản lý xí nghiệp.
      Kết luận, bài báo có đoạn: “Để đẩy tới cuộc vận động cho tốt, cho gọn, thì cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động và công nhân cần phải nghiên cứu kỹ và làm thật đúng những chỉ thị của Trung ương. Phải ra sức sửa chữa những khuyết điểm nói trên. Đồng thời phải học tập kinh nghiệm của những xí nghiệp đã làm tốt. Như vậy thì cuộc vận động cải tiến quản lý xí nghiệp tiến bước vừa tốt, vừa gọn”.

      Ngày 4/6/1961: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài “Tình hình thế giới”, đăng trên Báo Nhân dân, số 2631, giới thiệu hai nét nổi bật trong tháng 5/1961:
       Một là, phong trào giải phóng dân tộc và phong trào hòa bình đã giành thêm những thắng lợi mới. Đó là việc thực dân Pháp sau gần bảy năm tiến hành cuộc chiến tranh phi nghĩa đã buộc phải mở cuộc đàm phán với Chính phủ kháng chiến Algeria và việc đế quốc Mỹ cùng bè lũ tay sai sau những thất bại trong âm mưu xâm lược đã buộc phải đồng ý với các nước họp Hội nghị ở Giơnevơ để giải quyết vấn đề Lào. Người tiên đoán: “Mặc dù hai cuộc Hội nghị đó còn gặp khó khăn do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ gây ra, cuối cùng chính nghĩa nhất định sẽ thắng”.
       Hai là, đế quốc Mỹ đã tự lột trần mặt nạ xấu xa của chúng. Đó là việc Phó Tổng thống Mỹ đã ký với Ngô Đình Diệm một bản “thông cáo chung”, giao hết quyền chính trị, quân sự và kinh tế ở miền Nam cho Mỹ, tạo điều kiện để Mỹ công khai xâm lược Việt Nam, phá hoại Hiệp định Geneva. Người khẳng định: “Trước kia nhân dân ta đã thắng thực dân Pháp. Nhân dân ta tỉnh táo thì nhất định sẽ phá tan âm mưu của đế quốc Mỹ ngày nay”./.

Nguồn: TTXVN; sách: Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995; Hồ Chí Minh biên niên tiểu sử, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2006, 2008].